Over HOC

Ook met een eigen bedrijf heb je anderen nodig!
Als ondernemers zoeken we het zelf wel uit: we regelen het graag zelf, we zoeken zelf naar oplossingen. Toch kunnen we ook aandacht en inspiratie gebruiken. Vooral van andere ondernemers. Hoe verschillend we ook zijn.

Voor elkaar
Lid worden en lid blijven van de HOC brengt ondernemers bij elkaar. Niet door een vaste agenda, vaste regels en vaste patronen. Wel door altijd te blijven kijken en luisteren naar wat Hoornse ondernemers bezighoudt.
– Wat speelt er allemaal in onze stad en regio?
– Welke maatschappelijke en economische ontwikkelingen raken ons?
– Waar hebben ondernemers behoefte aan?
– Wat willen ondernemers wel of juist niet?

Hoe werkt de HOC voor ondernemers?
Het bestuur van de HOC streeft na dat de ondernemers samen uitmaken wat de HOC voor ze doet. We nodigen de leden uit om mee te praten en mee te denken. Bijvoorbeeld in een commissie, of bij de organisatie van een netwerkborrel. Samen staan we sterker, daar draait het om. Daarom zorgen we voor interactie, inspiratie en niet te vergeten voor gezelligheid.

Iedereen binnen bereik
Ondernemen brengt verantwoordelijkheden, uitdagingen, kansen en problemen met zich mee. Daar kies je als ondernemer voor, maar je hoeft er niet altijd alleen voor te staan.

De HOC helpt door te verbinden en te delen. Als we elkaar als ondernemer zien staan, krijgen we meer voor elkaar.

Contacten met de gemeente
De HOC komt ook op voor de belangen van haar ondernemers richting gemeente. Zo vinden overleggen plaats als er wegen worden afgesloten voor onderhoud, of als het aanbestedingsbeleid wordt besproken.

Contact met de leden
Via onze website en onze nieuwsbrieven houden wij onze leden op de hoogte. Maar ook via Facebook en LinkedIn plaatsen wij berichten. Iedereen kan zich hiervoor aanmelden en blijft dan op de hoogte van onze acties en activiteiten.

Bestuur

   

Sjon de Lange
0228-545454
s.delange@hochoorn.nl

   

Pieter Plas, duo-voorzitter
0229-768768
p.plas@hochoorn.nl

   

Jan Rosier, duo-voorzitter
06-51857716
j.rosier@hochoorn.nl

   

Sander Mentjox, penningmeester
0227-513333
s.mentjox@hochoorn.nl

   

Paul Moerkamp
0229-271777
p.moerkamp@hochoorn.nl

   

Evelien Loomans, secretariaat
De Oude Veiling 4
1689 AA  ZWAAG
0229-343000
info@hochoorn.nl

Kosten lidmaatschap

Het HOC-lidmaatschap geldt steeds voor de periode van een kalenderjaar en kost € 140,00. U betaalt evenredig naar het resterende deel van het lopende jaar contributie.

Door het lidmaatschap van de HOC wordt u tevens lid van de Westfriese Bedrijven Groep (WBG). Dit is een koepelorganisatie waarin vrijwel alle ondernemersverenigingen in West-Friesland zijn verenigd en die de gezamenlijke belangen vertegenwoordigt richting overheid. Voor de WBG geldt een extra bijdrage boven de contributie van de HOC. Deze bijdrage is gestaffeld naar het aantal werknemers in uw bedrijf.

De staffel bedraagt:
Van 0 t/m 10 € 50,–
Van 11 t/m 99 € 100,–
100 en meer € 200,–

Opzegging van het lidmaatschap voor de HOC kan schriftelijk plaatsvinden uiterlijk 1 maand voor het einde van het kalenderjaar onder vermelding van de reden van opzegging.

Weblinks
WBG – Westfriese Bedrijvengroep

Voordelen

De HOC komt primair op voor de belangen van de op de bedrijventerreinen in Hoorn gevestigde ondernemingen. Met inmiddels rond de 400 leden is de vereniging uitgegroeid tot de belangrijkste belangenbehartiger van het Hoornse bedrijfsleven. Het lidmaatschap van de Hoornse Ondernemers Compagnie levert u als ondernemer veel voordelen op. De HOC komt voor uw belangen op, werkt continu aan de veiligheid op de bedrijventerreinen, organiseert interessante activiteiten, houdt u up to date over belangrijke ontwikkelingen en biedt u een breed netwerk aan collega-ondernemers.
Bovendien ontvangt u met uw lidmaatschap van de HOC 2% korting op de facturen van Parkmanagement Hoorn.

Jaarverslag

Zoals in een vorige nieuwsbrief aangekondigd kon door de corona-maatregelen, de Algemene Leden Vergadering van 23 april 2020 niet doorgaan.

Om je toch te informeren over de activiteiten en resultaten van 2019 hebben we bijgaande Jaarverslag 2019 opgesteld.
Hierin staan kort en bondig de belangen die het bestuur heeft behartigd, welke netwerkbijeenkomsten we hebben georganiseerd en wat de financiële resultaten zijn van het boekjaar 2019.

Als je vragen hebt over de inhoud, dan horen we dat graag zodat we duidelijkheid kunnen geven.
Stuur in dat geval een email naar info@hochoorn.nl, dan nemen we contact met je op.

We hopen elkaar snel weer te kunnen ontmoeten, maar in die tussentijd wensen we jou enorm veel gezondheid, veerkracht, motivatie en wijsheid.
En als we, vanuit de HOC, op de één of andere manier een bijdrage kunnen leveren, laat het ons weten!

20200423-HOC jaarverslag 2019