In november hebben we actief contact gezocht met de partijen uit de gemeenteraad. Niet alleen om kennis te maken, maar vooral om de samenwerking op te zoeken die hard nodig is om de uitdagingen en de kansen waar Hoorn voor staat aan te gaan.

Het waren goede gesprekken waarin de basis is gelegd voor vertrouwen in elkaar, de dialoog en de toekomst. En waarbij ook het besef is gegroeid dat we moeten samenwerken om van Hoorn de stad te maken waarbij inwoners, scholieren, winkeliers, horeca en bedrijfsleven prettig toeven.

Om dat te kunnen realiseren is besloten vaker contact met elkaar te zoeken en te overleggen. Want samen staan we sterk! Een kwestie van vertrouwen in elkaars kunnen, kennis en ambitie.

Aanwezig: EénHoorn, VVD, D66, Hoorn Lokaal, CDA, Groen Links en Christen Unie
Geen behoefte in de dialoog met ondernemers: fractie Koekkoek en fractie Tonnaer
Geen reactie of behoefte in de dialoog met ondernemers: PVDA, Sociaal Hoorn, De Realistische Partij, Fractie Danny Verdonk, Fractie De Meij.

Van links naar rechts:
Pieter Plas (duovoorzitter HOC), Guido Breuker (Eenhoorn), Arwin Rood (D66), Rob Droste (VVD), Sander Mentjox (penningmeester HOC), Sjon de Lange (bestuurslid HOC), Hans Huibers (voorzitter WBG), René Assendelft (Hoorn Lokaal), Dick Bennis (CDA) en Jan Rosier (duovoorzitter HOC)