Datum: 21 april 2022
Tijd: 17.00-20.00 uur
Locatie: Sam City, Westfriese Parkweg 4 in Hoorn


Hierbij nodigen wij al onze leden uit de Jaarvergadering van de HOC bij te wonen op donderdag 21 april van 17.00 tot 20.00 uur.
Dit keer mogen we te gast zijn bij Sam City aan de Westfriese Parkweg 4 in Hoorn.

Deze vergadering staat in het teken van Samenwerken. Veel informatie over ons netwerk wordt tijdens deze bijeenkomst uitgelegd en natuurlijk wordt voor de innerlijke mens gezorgd.

Meld je voor 14 april aan op deze pagina.

 

Agenda jaarvergadering 21-4-2022

Verslag jaarvergadering HOC 15-4-2021

Jaarcijfers 2021

Begroting 2022

 

Andere leden die zich al hebben aangemeld:

J&P Services

Aantal personen:

2

José Linders

Piet Schaap