Datum: 16 mei 2018
Tijd: 12.00-14.00 uur
Locatie: bij Stumpel aan De Corantijn 63


Nee! We willen geen hoge gebouwen tussen Westfrisia/Marowijne en de verlegde N23!

Zoals we allemaal weten wordt er nog steeds gewerkt aan de Westfrisiaweg, ook wel genoemd de N23. De weg is verbreed, verhoogd en verlegd. Vooral door de verlegging naar het noorden, is er een groenstrook ontstaan tot aan de bedrijven met een zichtlocatie.

De gemeente heeft ons uitgenodigd  te praten over de invulling van deze groenstrook. Omdat er ook ter hoogte van Bangert-Oosterpolder sprake is van een extra groenstrook, is ook een delegatie van de bewoners voor dit gesprek uitgenodigd. Deze bijeenkomst heeft inmiddels plaatsgevonden. Daarbij heeft de gemeente enkele suggesties gedaan en zo ook de bewoners van Bangert-Oosterpolder.

De HOC heeft uiteraard genoeg ideeën voor de invulling van dit gebied, maar wil heel graag dat de ondernemers hierbij betrokken worden. Tenslotte spreekt de HOC namens al die ondernemers. En nu krijgen we de kans om zelf mee te denken en ideeën aan te dragen in plaats van klaargestoomde voorstellen van de gemeente te accepteren of aan te vechten.

Een voorstel dat genoemd is: Bangert-Oosterpolder zou het fijn vinden als er een speeltuin kwam op dit gebied. De gemeente Hoorn geeft aan geen geld hiervoor te hebben.

Veel ondernemers op Westfrisia en Marwoijne hebben last van parkeertekorten. De gemeente zou bijvoorbeeld wat grond kunnen verhuren aan ondernemers, zodat zij voldoende parkeergelegenheid krijgen. Van de opbrengst zouden dan speeltoestellen voor de speeltuin aangeschaft kunnen worden. Dit is slechts een voorbeeld.

Op woensdag 16 mei van 12.00 tot 14.00 uur nodigt de HOC alle ondernemers van Westfrisia en Marowijne uit om samen te brainstormen over de invulling van dit gebied. De projectleider van de gemeente zal hierbij ook aanwezig zijn, waardoor gelijk gereageerd kan worden op uw voorstellen. Als iets echt niet haalbaar is, hoeven we er ook niet veel tijd aan te besteden. En goede voorstellen worden gelijk meegenomen uiteraard.

U bent dan van harte welkom bij Stumpel aan De Corantijn 63. Alle ondernemers van Westfrisia en Marowijne zijn welkom. We stellen het wel op prijs als u uiterlijk 14 mei doorgeeft of u komt, zodat we daar rekening mee kunnen houden. Wij zorgen namelijk dat er een lunch voor u klaar staat.