Corona info

Dringende vraag van het Ministerie:

Zoals inmiddels bekend dreigen er ten gevolge van de Coronacrisis op korte en middellange termijn ernstige tekorten aan mondkapjes, beademingsapparatuur en andere medische hulpmiddelen. VWS werkt met alle macht om hun inkooporganisatie op te schalen en voldoende middelen te bemachtigen. In dat kader heeft VWS aan EZK gevraagd om te inventariseren wat de Nederlandse maakindustrie kan bijdragen om de dreigende tekorten weg te nemen. Die taak willen we graag samen met onze partners uit het bedrijfsleven, de regionale ontwikkelingsmaatschappijen en economic boards oppakken door de vraag van VWS naar medische hulpmiddelen en het aanbod van de maakindustrie zo goed mogelijk bij elkaar te brengen. Denk daarbij niet alleen aan bestaande aanbieders van medische hulpmiddelen maar ook aan alternatieve aanbieders (i.e. bedrijven die bijvoorbeeld bestaande productie kunnen ombuigen) en bedrijven die mogelijk belangrijke grondstoffen of uitgangsmaterialen kunnen leveren.

Het verzoek aan jullie is tweeledig. In de eerste plaats willen we jullie vragen om reeds ontvangen en door jullie als serieus ingeschatte aanbiedingen of suggesties van bedrijven met ons te delen. Vanwege de schaarste in tijd en capaciteit is het van belang om de meest kansrijke initiatieven als eerste verder uit te werken. In de tweede plaats willen we jullie vragen om, zodra er concrete vragen zijn vanuit VWS, een oproep te plaatsen aan jullie achterban met de vraag wie zou kunnen bijdragen. Ook de serieuze en door jullie als kansrijk ingeschatte reacties daarop zouden we graag willen ontvangen. Wij zullen de reacties bundelen en goed beargumenteerd voorleggen aan VWS. Waar nodig en wenselijk zullen we in afstemming met jullie zelf contact opnemen met de bedrijven om opvolging te geven aan de signalen.
Indien je hieraan kan en wil bijdragen, reageer dan hier.

Van onze leden

In onze nieuwsbrief van 13 maart vroegen we onze leden of zij bereid zijn de andere HOC-leden te helpen door ze van informatie te voorzien of vraag en aanbod aan te leveren. Hierop hebben we enkele reacties gehad die we zeker met jullie willen delen.
Ook de gemeente Hoorn is bezig zo veel mogelijk voor onze ondernemers uit te zoeken, waardoor we meer informatie beschikbaar kunnen stellen.
Maar de belangrijkste tip die we kunnen geven is: volg de richtlijnen van het RIVM en denk daarbij specifiek aan:

  • Houd afstand
  • Medewerkers met ziekteverschijnselen thuis laten uitzieken

José Linders van JP Service:
Aangezien er in mijn branche ( evenementen en horeca ) op dit moment geen werk is voor mij, hou ik me aanbevolen voor werkzaamheden in bedrijfstakken waar extra hulp/werk ( nodig ) is, ben je zoek naar een duizendpoot, harde werker, communicatief sterk, aanpakker, projectmanagement, planning, retail, administratief, rijbewijs B en in het bezit van een auto, name it and i can do it! Ben jij diegene die mijn hulp goed kan gebruiken of weet je iemand die mijn hulp wel zou kunnen gebruiken? Stuur me een berichtje of bel me op 06-12841847

David Jacobs van Art Of Automation:
In het kader van elkaar helpen, zou ik graag willen delen met andere ondernemers dat wij binnen Art Of Automation ons de komende tijd volledig focussen op het creëren van zoveel mogelijk thuiswerk plekken voor medewerkers die nu noodgedwongen thuis moeten werken. We zien dat veel bedrijven hier niet op voorbereid zijn en willen hier dan ook mee helpen voor kortere periodes zodat een acuut probleem opgelost kan worden. Dit terwijl er geen ongeplande investeringen voor hoeven te gebeuren (of dat men een partij inschakelt en langdurige contracten afsluit). Bel gerust: 088-088 48 00

David Stolze van Vaart:
Vaart biedt aan om haar afdeling antwoordservice beschikbaar te stellen aan andere leden. Stel dat iemand door afwezigheid van het personeel niet meer bereikbaar is, dan kunnen wij de inkomende telefoontjes waarnemen. Bel met 0229-291315

Jong HOC spreekt elkaar moed in:
Enkele leden kochten een paar honderd tulpen en brachten die langs bij andere leden om elkaar een hart onder de riem te steken.

Carola Vriend Uitvaartverzorgingen:
De ontwikkelingen en maatregelen rondom het Coronavirus zorgen ook voor beperkte mogelijkheden bij het regelen van een uitvaart.
De RIVM heeft n.a.v. de maatregelen van de overheid, samen met de brancheorganisatie nieuwe richtlijnen opgesteld.
Wanneer er nu een uitvaart geregeld moet worden, gelden er verschillende restricties voor het verzorgen, het opbaren en de uitvaartplechtigheid.
Meer weten? Kijk op de website https://carolavriend.nl/nieuws-coronavirus-maatregelen/ of bel 06-55397588

Pavo Advice biedt aan:
Naast HR en recruitment beschikt PAVO ook over o.a. financiële/bancaire kennis, o.a. kredietverlening aan het MKB.  Aangezien ondernemers worden geconfronteerd met allerlei zaken, waarvan ze geen of onvoldoende kennis en ervaring mee hebben, willen en kunnen wij de benodigde kennis en capaciteit  gratis ter beschikking stellen. Hierbij kun je o.a. denken aan:

  • Opstellen liquiditeitsplanning, voor de korte en langere termijn*)
  • Aanvragen NOW regelingen;
  • Idem Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers
  • Personeelsplanning voor de korte en langere termijn *)
  • Bedrijfsplan *)
  • Alle HR-gerelateerde zaken;
  • B.v. een luisterend oor; kan voor sommige ondernemers erg belangrijk zijn;
  • Etc.

*)Naast de problemen voor de korte termijn, vinden wij het nuttig om ondernemers te helpen om een “plan” te maken voor als de crisis voorbij is. Zij kunnen dan goed voorbereid en snel hun normale bedrijfsactiviteiten weer opstarten. Voor alle duidelijkheid dit wordt door ons pragmatisch ingezet. Dus geen dikke rapporten, maar hands-on en als het echt nodig iets op papier zetten. Neem gerust contact met Cees van der Pouw, 0229-317444

WEA heeft informatie over:
Werktijdverkorting:
Bedrijven die getroffen worden door de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus en aan alle voorwaarden voldoen, kunnen in aanmerking komen voor de huidige regeling werktijdverkorting (wtv). Lees meer

Uitstel van betaling: 
Om ervoor te zorgen dat ondernemers liquiditeitsproblemen het hoofd kunnen bieden, is er de mogelijkheid tot het verzoek om bijzonder uitstel van betaling in de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. De Belastingdienst zal uitstel van betaling verlenen als de ondernemer schriftelijk motiveert dat hij door de coronacrisis in de problemen is gekomen. Zodra het verzoek om uitstel bij de Belastingdienst binnen is, zet de Belastingdienst de invordering stil. Individuele beoordeling van het verzoek vindt later plaats. Lees meer

ZZP’ers kunnen een beroep doen op het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen:
Als zelfstandig ondernemers (tijdelijk) weinig inkomen hebben, dan kunnen zij mogelijk een Bbz-uitkering aanvragen. Bbz staat voor Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De gemeente beslist of een (startende) zelfstandig ondernemer Bbz krijgt. Nadere informatie kunt u vinden op de site van Rijksoverheid

Verruiming BMKB-regeling vanwege het coronavirus:
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat via de BMKB (Borgstelling MKB-kredieten) borg voor de kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij kredietverstrekkers, zoals banken. In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier, vaak een bank, verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet.

Met deze verruimingsmaatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%. Daardoor kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen en hebben bedrijven de mogelijkheid om eerder en meer geld te lenen. Bovendien zal de regeling ten opzichte van de eerdere aankondiging op donderdag 12 maart jl. nog verder worden verruimd en ook toepasbaar zijn op overbruggingskredieten en rekening-courantkredieten met een looptijd tot 2 jaar.

Claassen, Moolenbeek & Partners hebben de volgende tips:

Tips om Corona-effect te beheersen:
Wat kan je nu zelf als MKB ondernemer doen om grip te houden op de situatie?

1. Maak een liquiditeitsplan of pas deze aan. Zet voor de komende maanden de verwachte inkomsten en uitgaven op een rij. Eventuele knelpunten worden dan inzichtelijk en daar kun je weer op anticiperen;

2. Intensiveer debiteurenbeheer, zodat je debiteuren snel betalen. Bied een beloning aan voor sneller betalen van jouw factuur bijvoorbeeld door een betalingskorting te geven. Bel eventueel voor vervaldatum de klant na en vraag na of de factuur is aangekomen en of deze correct is;

3. Optimaliseer je voorraadbeheer, is alle voorraad werkelijk nodig en/of kijk of je met de leverancier afspraken kunt maken over een snelle levering. Vaak wordt te veel voorraad aangehouden om “geen nee” te verkopen

4. Zorg voor tijdige facturering van onderhanden zijnde werk en leveringen. Stuur desnoods een aanbetalingsfactuur voor bestelde goederen en voor werkzaamheden die al uitgevoerd zijn;

5. Hou een orderportefeuille bij en kijk vooruit naar de planning binnen je bedrijf. Wat zijn de effecten van wijzigingen in omvang van de portefeuille? Moet je afstromen of juist opschalen?

6. Blijf communiceren met crediteuren en de bank. Duik niet weg, maar zoek contact en vertel het als je niet aan je verplichten kunt voldoen. Ga in overleg wanneer en hoe je wel aan je verplichtingen denkt te voldoen;

7. Maak gebruik van alternatieve financieringsmethoden zoals factoring, pin-voorschot, crowdfunding etc. Factoring kan een oplossing zijn om eerder geld op je rekening te krijgen, zodat je tenminste de lonen kunt betalen;

8. Zorg dat je werkkapitaal voor de korte termijn, maar ook structureel goed gefinancierd is;

9. Neem niet alleen financiële maatregelen maar bekijk juist ook of er op commerciële en/of organisatorische vlakken er nog maatregelen genomen kunnen worden.

Met deze tips blijf je aan het roer en houd je de regie. Heb je behoefte aan sparren of klankborden over bovenstaande tips of zoek je een partner om de komende periode door te komen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of kijk op de site naar een partner bij jou in de regio.

Het Mobiliteitscentrum Schoonmaak als hulpmiddel om coronacrisis het hoofd te bieden

OSB start in samenwerking met RAS (Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche) en de sociale partners (FNV en CNV) per maandag 6 april het Mobiliteitscentrum Schoonmaak om ondernemers in de schoonmaakbranche hulp te bieden tijdens deze coronacrisis. De financiering van het project komt voort uit gelden vanuit de RAS die voor deze crisis zijn gereserveerd. Lees meer