Exploitatie Maatschappij Zevenhuis is van mening dat door de tijdelijke maatregelen bij de Strip de onveiligheid voor fietsers onnodig wordt vergroot voor de komende jaren. Zevenhuis heeft een alternatief voorstel gedaan voor de fietsverbinding aan de gemeente Hoorn. In het alternatieve voorstel blijft bouwverkeer, zwaar transport en ander gemotoriseerd verkeer gescheiden van fietsverkeer. De ruimte hiervoor op Zevenhuis is beschikbaar en Zevenhuis wil hier graag medewerking aan verlenen.

Zevenhuis vindt het geen goed idee dat fietsers, scholieren, grotere risico’s hoeven te lopen dan noodzakelijk is. Fietsverkeer op een bedrijventerrein, dat is iets waar zeer zorgvuldig mee omgegaan moet worden. Scheiden van verkeersstromen is het uitgangspunt voor bedrijventerrein Zevenhuis. Op deze wijze kunnen de ondernemers op Zevenhuis hun bedrijfsactiviteiten uitoefenen. Kwetsbare fietsers krijgen hun eigen stroken. Zo is het afgesproken in het bestemmingsplan. Zevenhuis is een bedrijventerrein in ontwikkeling. Het bestaande bedrijf heeft aan- en afvoer van producten en medio 2017 zullen andere bedrijven starten met de bouw.

Door contractuele verplichtingen hebben de Provincie Noord-Holland, Heijmans en gemeente Hoorn afgesproken dat ter hoogte van de Strip een fietsoversteek wordt gemaakt. Via een bypass kunnen fietsers op de doorgaande weg over Zevenhuis naar de Rijweg en vervolgens naar de Zwaagdijk. Door middel van wegmarkeringen en borden worden fietsers toegestaan op de openbare weg.

Dit leidt tot onnodig levensgevaarlijke situaties volgens Zevenhuis. Het fietstracé is slecht verlicht en het zicht op fietsers wordt weggenomen door bouwhekken. Fietsers schieten ter hoogte van het donkere viaduct zomaar een weg op waar zwaar gemotoriseerd verkeer rijdt. Lijnen lopen dwars door elkaar.

Aan de gemeente is een brief gestuurd waarin wordt gevraagd wat te doen met de zorgpunten van Zevenhuis. Voor de zekerheid heeft Zevenhuis al vast een bord geplaatst bij de weg waar fietsers worden gewaarschuwd voor de levensgevaarlijke situatie.

Peter van Asselt, projectmanager Zevenhuis: “Je moet niet denken aan een situatie dat een scholier onderuitglijdt op een gladde of modderige bouwweg en dan in contact komt met een vrachtwagen. Vooral als je nu weet dat dit voorkomen kan worden. Wij kunnen hier op geen enkele manier verantwoordelijkheid voor nemen als eigenaar van de weg nu de gemeente deze gevaarlijke situatie zo heeft gecreëerd”.

Bijlage het alternatieve voorstel fietspad van Zevenhuis.

De HOC ondersteunt het voorstel van projectmanagement Zevenhuis.