Het bestuur van de H.O.C. heeft op 24 januari overleg gevoerd met een delegatie van de gemeente Hoorn over de klachtenregeling voor de procedure bij inkoop en aanbesteding. De verbeterpunten van onze kant hebben betrekking op een goede informatievoorziening en terugkoppeling naar de klager en over de motivatie bij de behandelde klacht. Eerder al hebben wij verbeterpunten aangedragen bij de nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid van de gemeente. De punten die zijn overgenomen in de nota hebben betrekking op duurzaam inkopen, de positie van het bedrijfsleven in de regio en een deugdelijke klachtenregeling. De nota wordt – volgens de huidige planning – in februari 2017 in de raadscommissie en in de gemeenteraad behandeld. Als de nota, evenals de klachtenregeling, is vastgesteld kunt u deze vinden op onze site.