Na menig voorafgaand overleg hebben we als HOC afgelopen maand met ondernemers en wethouders bij elkaar gezeten op het gemeentehuis en hebben we gesproken over de parkeerproblematiek op de Nieuwe Steen en omliggende omgeving. Vanuit de HOC hebben we de gemeente aangespoord om met de belanghebbenden in gesprek te gaan en dit te intensiveren na de laatste MS Teams bijeenkomst tussen belanghebbenden en ambtenaren van de gemeente.

In ons laatste gesprek denk ik dat we helder zaken uiteen hebben gezet en we het volgende kunnen stellen:

  • Er vervallen parkeerplaatsen doordat de parkeergelegenheid van het hockeyveld verdwijnt en het aantal ligt inclusief foutparkeren zo tussen de 85 en 90 plaatsen.
  • Tijdens het gesprek op het gemeentehuis zijn we gemakshalve uitgegaan van 90 plaatsen .
  • Hiermee is vastgesteld dat het probleem waar we het over hebben, 90 plaatsen betreft en dit wordt gemakshalve even in drieën gedeeld;
    • Er worden in absolute zin 30 plaatsen gecompenseerd met parkeergelegenheid in de voorgenomen plannen.
    • Er worden 30 plaatsen gecompenseerd door mobiliteitsbeleid van de gemeente Hoorn onder haar medewerkers.
    • Er worden 30 plaatsen gecompenseerd door mobiliteitsbeleid van de Omring.

De HOC komt tot de conclusie dat met deze toezeggingen een oplossing is geboden voor het probleem en hiermee het dossier gesloten kan worden omtrent de verloren parkeerplaatsen ten gevolge van de voorgenomen plannen het parkeerterrein te laten vervallen.

Laten we deze mijlpaal vieren.

Het is duidelijk geworden dat het parkeerprobleem van de Nieuwe Steen voor de ondernemers groter is dan alleen de parkeergelegenheid bij de Hockeyvelden (zo’n 140 parkeerplaatsen). Dit is zorgelijk en het is om die reden ook belangrijk dat alle partijen met elkaar in gesprek blijven. Dit is dan ook de reden dat we graag aangesloten blijven bij de vervolg overleggen tussen de belanghebbende in dit gebied.