De HOC vindt het belangrijk om duidelijk en transparant te zijn over de reclamebelasting. De afgelopen maanden zijn we via artikelen in Westfriese Zaken (1) , (2), (3) dan ook uitvoerig ingegaan op het ontstaan en de voordelen van de reclamebelasting. Naar aanleiding van de recente communicatie vanuit de gemeente Hoorn verwijzen wij u dan ook naar de website http://www.lokaalondernemersfondshoorn.nl/, waar de gemaakte afspraken en de financiële verslagen zijn in te zien.

Vanuit het persbericht van de HOF/LOF, voegt voorzitter Wiljan Loomans daaraan toe: “Het principe dat we collectieve activiteiten van ondernemersverenigingen die betrekking hebben op het verbeteren van het ondernemersklimaat, financieren met de reclamebelasting onder het motto “geld van ondernemers voor ondernemers”, moet naar mijn mening los worden gezien van de vraag hoe voor het corona-jaar 2021 met de inning moet worden omgegaan. Veel ondernemers hebben het gewoon heel moeilijk.

Maar de gemeente heeft met betrekking tot die inning allerlei regelingen, van afbetaling tot kwijtschelding. Wethouder Helling heeft daar inmiddels ook een brief met uitleg over geschreven die u hier kunt lezen. Natuurlijk zullen we voor wat betreft de uitgaven voor dit jaar waar mogelijk de tering naar de nering moeten zetten. Maar het kan zijn dat we op enig moment tegen een grens aanlopen omdat een aantal uitgaven nu eenmaal onvermijdelijk is en vaststaat. Dan zullen we nader met de gemeente om de tafel moeten. Ik vertrouw erop dat we elkaar dan kunnen vinden en een werkbare oplossing bereiken. Maar uiteraard blijven we alert en gaat waar mogelijk de hand op de knip.”

Als u vragen heeft over de reclamebelasting dan zien wij die graag tegemoet. U kunt uw vragen sturen naar info@hochoorn.nl