De HOC komt op voor de belangen van de ondernemers op de bedrijventerreinen in Hoorn. De gemeente Hoorn is van plan het gebied tegenover de ingang van bedrijventerrein De Oude Veiling te ontwikkelen tot woongebied.

De ontsluiting van dit gebied, De Rozenbuurt, staat nu gepland tegenover de ingang van De Oude Veiling. Gezien de grote verkeersstroom die dan verwacht wordt in de spitsuren, heeft de HOC haar zorg uitgesproken aan de gemeente. Daarbij heeft de HOC gevraagd te worden betrokken bij de overleggen zoals in het verleden werd afgesproken en gevraagd naar een oplossing bij deze planologische plannen. (Lees de brief)

Zodra meer bekend is, laten wij dit graag aan onze ondernemers weten.