Het bestuur van de Stichting Hoorn Marketing heeft besloten de stichting op korte termijn
op te heffen. Reden daarvoor is het gebrek aan vertrouwen vanuit de Hoornse
gemeenteraad voor een succesvolle herstart.

Medio 2019 heeft het voormalige bestuur van de Stichting Hoorn Marketing haar taken
neergelegd. Vanuit het belang voor een goede marketing van de stad Hoorn, zijn Rien van
Drongelen (voorzitter OSH) en Jan Rosier (duovoorzitter HOC) als interim-bestuurders de
uitdaging aangegaan om een succesvolle herstart mogelijk te maken.

Uitgangspunt voor een succesvolle herstart was een door cultuur, overheid, bedrijfsleven,
bewoners en instellingen gedragen plan. Na gesprekken met deze stakeholders bleek
unaniem dat een herstart van de citymarketing, vanuit een integrale benadering voor
wonen, werken en bezoeken zeer gewenst was. In nauwe samenwerking met
citymarketing bureau Response is het uiteindelijke herstart-plan opgesteld.

Tijdens de mening vormende evaluatie over de voorgaande jaren met de gemeenteraad
in oktober 2020, bleek echter dat een herstart vrijwel onhaalbaar was. Wantrouwen
vanuit het verleden kon niet opzij worden gezet voor vertrouwen in de toekomst. Met als
gevolg dat, ondanks een positief advies van alle stakeholders voor een herstart, de
gemeenteraad ervoor kiest om als gemeente zelf de regie in handen te nemen over de
marketing van de stad Hoorn.

De afgelopen maanden is tijdens gesprekken met wethouder Helling duidelijk geworden
dat de gemeenteraad bij dat standpunt blijft en er geen subsidie wordt verleend. Op basis
van die informatie heeft het interim-bestuur besloten de Stichting Hoorn Marketing op
korte termijn op te heffen.