3 maart 2020, 8.00 – 11.00 uur (inclusief ontbijt). Locatie: Cinema Oostereiland, Hoorn

Weet u wat circulair is? En waar de kansen in WestFriesland liggen? Of hoe u zelf aan de slag kunt?
Circulair gaat over zuinig omgaan met grondstoffen, water en energie. Daarmee verkleinen we de
impact op de omgeving. Een circulaire economie maakt nieuwe verdienmodellen mogelijk én maakt
sterker voor de toekomst. Deze masterclass geeft inzicht in het begrip circulair en schetst
mogelijkheden voor het circulair inrichten van bedrijfsvoering en dienstverlening. Overheden en
marktpartijen ontmoeten elkaar en werken samen aan het actieprogramma van Circulair
WestFriesland.
Volgt u deze masterclass met ons op 3 maart?