Oostelijk tracé vanaf de A7 tot Enkhuizen (N302/N506)
N302/Rijweg (Zwaag)

  • Wat: Aanleg twee rotondes en tijdelijk vrijliggend fietspad.
  • Wanneer: Maandag 14 augustus 06.00 uur t/m maandag 4 september 2017 05.00 uur.
  • Verkeershinder: Verbinding N302/Rijweg richting bedrijventerrein ‘t Zevenhuis is afgesloten voor verkeer. Gemotoriseerd verkeer voor bedrijventerrein ‘t Zevenhuis wordt omgeleid via Zwaagdijk of via Noorderboekert/Zwaagdijk. Fietsverkeer wordt omgeleid via de fietsbrug bij de Oostergouw en Zwaagdijk en via de Noorderboekert en de Zwaagdijk. Lijnbus 132 rijdt tijdens de afsluiting via de Noorderboekert. De bushaltes blijven gelijk.
  • Overige hinder: Werkzaamheden zijn zichtbaar en kunnen geluidshinder met zich meebrengen.
  • Omwonenden worden per brief over deze werkzaamheden geïnformeerd.

Op diverse plekken langs het oostelijk tracé

  • Wat: Het afgraven of aanbrengen van zand.
  • Wanneer: Gedurende de gehele bouwperiode.
  • Verkeershinder: In- en uitvoegend werkverkeer.