Revitalisering Noord-Holland Noord

Op 4 maart jl. zijn de Beeldkwaliteitfondsen NHN voor bedrijventerreinen in West-Friesland en de Kop van Noord-Holland gelanceerd tijdens een bestuurlijke bijeenkomst in Alkmaar.De informatie over de fondsen en de terreinen is te vinden op de bedrijvenloketten West-Friesland en Kop van Noord-Holland.

De fondsen zijn beschikbaar voor de volgende bedrijventerreinen:

Regio West-Friesland:

 • Medemblik: Bedrijvenpark WFO, Westerspoor/Spoorstraat/Overspoor Oost
 • Hoorn: Gildenweg, Oude Veiling en Hoorn ’80
 • Stede Broec: CNB locatie, Centrale Zone
 • Enkhuizen: Krabbersplaat
 • Opmeer: De Veken

Regio Kop van Noord-Holland:

 • Den Helder: De Schooten/Divmag, Westoever, Haven Den Helder
 • Hollands Kroon: Industrieweg Middenmeer, Haven Den Oever
 • Texel: Oudeschild

Beeldkwaliteitfondsen

Heeft u een bedrijfspand op een van de onderstaande bedrijventerreinen? En hebt u plannen om de gevel of uw voorterrein te verbeteren of te renoveren? Wellicht komt u dan in aanmerking voor een stimuleringsbijdrage beeldkwaliteit. Deze kan oplopen tot wel € 15.000! Er kan een bijdrage worden aangevraagd tot 30 september 2017. Er is slechts beperkt budget beschikbaar. Wees er daarom snel bij, want op is op!

Welke bedrijventerreinen doen mee?
De regio Westfriesland heeft met behulp van een financiële bijdrage van de Provincie Noord-Holland regionale beeldkwaliteitfondsen opgericht. Met deze fondsen kunnen de gevels en voorterreinen van bedrijfspanden op de volgende bedrijventerreinen gerenoveerd worden:• Medemblik: Bedrijvenpark WFO, Westerspoor/Spoorstraat/Overspoor Oost
• Hoorn: Gildenweg, Oude Veiling en Hoorn ’80
• Stede Broec: CNB locatie, Centrale Zone
• Enkhuizen: Krabbersplaat
• Opmeer: De Veken
Downloads:

Aanvragen
Wilt u in aanmerking komen voor stimuleringsbijdrage bij de renovatie van uw gevel of voorterrein? Maar ziet u op tegen het invullen van het aanvraagformulier? Neem dan zeker contact op met Parkmanagement Hoorn. Zij kunnen de gehele aanvraagprocedure begeleiden en zo het papierwerk voor u tot een minimum beperken. Zo kunt u zich volledig richten op het ontwerp van uw nieuwe, duurzame gevel en/of voorterrein! Ook uw gemeente of de ondernemers- of parkmanagementvereniging op uw bedrijventerrein kan met u meedenken over uw plannen.

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen via ons emailadres info@parkmanagementhoorn.nl of telefonisch 0229-210 706.

Keurmerk Veilig Ondernemen

In geval van nood kunt u gebruik maken van onderstaande telefoonnummers:

 • Als elke seconde telt: 112 voor ambulance, brandeweer en politie
 • Wel politie, geen spoed: 0900-8844 (lokaal tarief)
 • Aangifte doen: http://www.politie.nl/Aangifte/
 • Ambulance en brandweer: 072-297800
 • Klachten en meldingen gemeente Hoorn: 0229-252555 (buitenlijn)
 • Dierenambulance: 0229-245353
 • Storing drinkwater: (PWN) 0800-0232355
 • Storing gas en elektra: (Nuon) 0800-9009
 • Storing Kabel: (Ziggo) 0900-1884
 • Meld misdaad anoniem: Hier kunt u anoniem informatie geven over ernstige misdaad 0800-7000

Keurmerk Veilig Ondernemen nu ook voor overige terreinen (Nieuwe Steen, Maelsonstraat, Van Dedemstraat, Dampten en Gildenweg)
Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) komt tot stand in samenwerking met Parkmanagement Hoorn/HOC, gemeente Hoorn, brandweer en politie. Alle partijen hebben in een analyse vastgesteld welke verbeteringen er op het terrein moeten plaatsvinden.

KVO heeft voor ondernemers meerwaarde omdat het de bedrijfsschade laat afnemen, de criminaliteit daalt en het imago van het bedrijventerrein verbetert. Daarnaast kunnen ondernemers met het behaalde certificaat een lagere premie bedingen voor opslag- en inboedelverzekering. Veel verzekeringen vragen om een kopie van dit certificaat. Dat kunt u hieronder als download vinden.

Certificaat Oude Veiling en Westfrisia geldig tm 1-7-2019

Certificaat HN80 en (Verlengde) Lageweg geldig tm 1-2-2019

Certificaat KVO Overige terreinen

KVO-B certificering bedrijventerreinen Hoorn verlengd!

Schoon, heel en veilig. Dat is het doel van de samenwerking tussen brandweer, politie, gemeente en ondernemers in het kader van KVO-B (Keurmerk Veilig Ondernemen -Bedrijventerreinen). Op 6 juli jl. werden de certificaten voor Hoorn 80, De verlengde Lageweg, Westfrisia en De Oude Veiling uitgereikt aan burgemeester van de gemeente Hoorn, de heer Jan Nieuwenburg.

Op 21 april 2016 heeft de werkgroep KVO-B de audit in het kader van de derde her-certificering KVO-B Continue Samenwerken succesvol afgerond. Daarmee zijn alle terreinen in Hoorn voorzien van een nieuw certificaat. Deze zijn 3 jaar geldig. De uitreiking van de certificaten vond plaats bij Parkmanagement Hoorn, de uitvoerende organisatie voor het KVO-traject. Burgemeester Jan Nieuwenburg complimenteerde de werkgroepen in Hoorn voor de wijze waarop zij samenwerken en het lage incidenten aantal. Samen veiligheid vergroten Het keurmerk geeft aan dat de partners (brandweer, politie, gemeente, ondernemers) gezamenlijk op de bedrijventerreinen structurele maatregelen nemen om de veiligheid te vergroten. De ervaringen met KVO-B bewijzen het succes van deze werkwijze: schade vermindert aanzienlijk en het gevoel van veiligheid neemt in belangrijke mate toe. De komende drie jaar gaan de werkgroepen aan de slag met de uitvoering van de maatregelen uit het plan van aanpak. Het plan van aanpak voor de jaren 2016, 2017 en 2018 staat op de website van Parkmanagement Hoorn. Ook het certificaat is daar te vinden.

Foto: Hélène de Bruijn Fotografie