Agenda Jong HOC

 • DATUM: 15-01-2020

 • INLOOP: 15:30 uur

 • START: 16:00 uur

 • LOCATIE: Dr. C.J.K. van Aalstweg 5, 1628NV Hoorn

 • VOORZITTER: Robin

 • NOTULIST: Anne

 • AFGEMELD: Kees, Henk….

1. Opening

1.1 Vaststellen notulen vorige vergadering

2. Evenementen / Acties / Uitjes /vragen / input agenda

2.1 agenda 2020

2.2 BBQ planning

2.3 Nieuwjaarsborrel JP Coen

3. Bekendheid Jong HOC

3.1 Facebook acties

3.2 Instagram acties

3.3 jong potentials markt op Horizon College organiseren

4. Netwerken Jong HOC

4.1 Bakkie doen WF

4.2 Ontbijt sessie met eigenaar vd Valk Hoorn

4.3 Kom binnen bij bedrijf X!

5. Volgende vergadering

5.1 Wie is de volgende notulist?

5.2 Datum + intro/voorbereiding volgende vergadering

6. Rondvraag

Agenda meetings JONG HOC 2020

 • Woensdag 15 januari 9:00 uur Beerepoot

 • Vrijdag 28 februari 16:00 uur Groot Conserven?

 • Maandag 13 april 16:00 uur Werkzaam

 • Dinsdag 26 Mei 9:00 uur  Kantoor HOC

 • Donderdag 2 juli 16:00 uur Beerepoot

 • Vrijdag 4 September 9:00 uur Crossfit Energy

 • Woensdag 14 Oktober 16:00 uur Kantoor HOC

 • Vrijdag 11 december 17:00 uur restaurant de peerdestal