Parkmanagement Hoorn

Parkmanagement Hoorn is door HOC Hoorn opgericht voor het uitvoeren van allerlei taken, waaronder het secretariaat en de administratie van de HOC. Parkmanagement is een begrip dat wordt gebruikt voor het organiseren en coördineren van het beheer en onderhoud van bedrijventerreinen en de infrastructuur. Parkmanagement Hoorn voert deze taken uit voor de bedrijventerreinen in onze gemeente. Het beheer betekent onder meer de ontwikkeling, de coördinatie en begeleiding van de beveiliging, de bewegwijzering en het onderhoud van de bedrijventerreinen.

Meer informatie: www.parkmanagementhoorn.nl

Parkmanagement Hoorn

Gemeente Hoorn

De gemeente Hoorn is vaste partner van de HOC. Met de gemeente voeren we gereguleerd overleg namens onze leden. Ook realiseren we samen projecten die in het belang zijn van de ondernemers. Zo werkten we samen aan de revitalisering  van de verschillende bedrijventerreinen en een goed en veilig vestigings- en ondernemersklimaat in Hoorn.

Meer informatie: www.hoorn.nl

Gemeente Hoorn

Westfriese Zaken

Het blad Westfriese Zaken bevat iedere editie 6 pagina’s van de HOC.

Door de prettige samenwerking met Indrukmakers is de HOC in staat haar nieuws over te brengen in deze pagina’s. Het blad wordt door 12.000 ondernemers in West-Friesland gelezen.

Ook uw artikelen kunt u in dit blad kwijt. U kunt hiervoor contact opnemen met media@indrukmakers.nl

voor meer informatie: www.indrukmakers.nl

Westfriese Zaken

Westfriese Bedrijven Groep (WBG)

De Westfriese Bedrijvengroep (WBG) is een regionale vereniging, die de economische belangen behartigt van het bedrijfsleven in heel West-Friesland. Het is de overkoepelende spreekbuis, vooral richting hogere overheden, namens de aangesloten ondernemersverenigingen in de regio. De WBG vertegenwoordigt in totaal rond de 700 bedrijven uit West-Friesland, waarvan de helft is aangesloten bij de HOC.

Meer informatie en een overzicht van de andere aangesloten ondernemersverenigingen vindt u op: www.westfriesebedrijvengroep.nl

Westfriese Bedrijven Groep

Hoornse Ondernemers Federatie (HOF)

Wat de WBG is voor de regio West-Friesland is de HOF voor Hoorn: een koepelorganisatie van de lokale ondernemersverenigingen op lokaal niveau. Zij behartigt de belangen van alle ondernemers in Hoorn en is tevens gesprekspartner van de gemeente. Uiteraard heeft de HOC zich hierbij aangesloten.

Hoornse Ondernemers Federatie (HOF)

Lokaal Ondernemers Fonds (LOF)

Investeren in collectieve taken en belangen
De HOC zorgt dat taken die van collectief belang zijn voor de ondernemers worden uitgevoerd: dit gaat van groenonderhoud en bewegwijzering tot aan surveillance en camerabewaking. Door dit gezamenlijk te doen, kan dit beter en goedkoper dan wanneer een ondernemer dit allemaal zelf moet regelen. Het Parkmanagement Hoorn BV voert deze taken in de regel in opdracht van HOC Hoorn uit.

Het gaat uitsluitend om taken waar alle ondernemers op de bedrijventerreinen profijt van hebben. Meer sociale veiligheid betekent bijvoorbeeld lagere verzekeringspremies maar levert ook waardebehoud van het vastgoed op. Een verzorgd bedrijventerrein is prettig voor de klanten en andere relaties van de bedrijven en versterkt het vestigingsklimaat. Dit zijn allemaal collectieve belangen.

Uiteraard kosten deze gemeenschappelijke taken geld. Gelukkig kan de HOC daartoe een beroep doen op het Lokaal Ondernemers Fonds (LOF). Dit is geld van en voor ondernemers, het fonds wordt namelijk gevuld uit de opbrengst van de reclamebelasting van de gemeente Hoorn. Reclamebelasting blijkt een faire manier om de lasten zo evenwichtig mogelijk onder de ondernemers te verdelen.

Of een beroep op het LOF wordt gehonoreerd, beoordeelt het stichtingsbestuur van het LOF aan de hand van strikte criteria waarop ook door de gemeente stringent wordt toegezien. De gemeente Hoorn heft uitsluitend het bedrag dat nodig is voor de projecten die zijn goedgekeurd. De ondernemingen worden dus niet meer belast dan strikt noodzakelijk is.

De HOC verantwoordt zich in het jaarverslag over de uitgaven. Een aantal uit de LOF-gelden gerealiseerde projecten:

  • Nieuw beveiligingsconcept, met zeer effectief cameratoezicht op Hoorn 80, Westfrisia (incl. Marowijne), De Oude Veiling, de Nieuwe Steen, Dampten, de Van Dedemstraat/Maelsonstraat, Lageweg en Gildenweg.
  • Het groenonderhoud is op veel terreinen aanzienlijk verbeterd, ruw gras is/wordt naar gazonkwaliteit gebracht.

Voor meer informatie over het Lokaal Ondernemers Fonds kunt u terecht op www.hochoorn.nl en www.parkmanagementhoorn.nl of contact opnemen met een van onze bestuursleden. Meer informatie over de reclamebelasting is te vinden op deze pagina van de gemeente Hoorn.

Lokaal Ondernemers Fonds

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord

Het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN) staat klaar voor iedereen die wil ondernemen, investeren of ontwikkelen in Noord-Holland Noord. NHN houdt zich vooral bezig met het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid. Waar nodig participeert NHN in kansrijke ontwikkelingen of bedrijven.

Meer informatie: www.nhn.nl

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord