Bedrijven

De eeuwenoude binnenstad is nog steeds de plek waar handel wordt gedreven en het visitekaartje van Hoorn. Het winkelhart in het historische centrum is een grote trekpleister voor de inwoners van heel West-Friesland en benadrukt de belangrijke centrumfunctie van Hoorn voor de regio. Met een uitstekende horeca, musea, jachthavens, evenementen en aanverwante diensten is de binnenstad ook voor toeristen (waaronder veel watersporters) en dagjesmensen een echte trekpleister. Dit is economisch van grote waarde en de HOC zet zich daarom actief in voor versterking van de Citymarketing en ondersteuning van de middenstand.

Rondom het oude centrum kent Hoorn in totaal zes bedrijventerreinen, die samen werkgelegenheid bieden aan duizenden mensen. Deze oudere en jongere bedrijventerreinen hebben allemaal een eigen vertegenwoordiger/contactpersoon van de HOC:

Bedrijven tereinen

Hieronder vind u een overzicht van de bedrijven terreinen in Hoorn, als u met uw muis over de rode vlakken gaat, krijgt u alle informatie te zien.

Overzicht bedrijven

Overzicht aangesloten bedrijven

AVG toestemming registratie persoons-gegevens

Op 25 mei 2018 trad de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. De AVG is bedoeld om een kader te scheppen waarin het voor iedereen duidelijk is wat de rechten en plichten zijn met betrekking tot opslag, gebruik en verwerking van persoonsgegevens.

De wet bestaat uit zes basiselementen:

  1. Transparantie over verwerking en gebruik van persoonsgegevens
  2. Beperken van verwerking van persoonsgegevens tot specifieke, legitieme doeleinden
  3. Beperken van verzameling en opslag van persoonsgegevens tot beoogd gebruik
  4. Individuen in staat stellen om persoonsgegevens te corrigeren of om verwijdering te vragen
  5. De opslagduur van persoonsgegevens beperken tot zo lang als nodig is voor het beoogd gebruik
  6. Persoonsgegevens beveiligen met geschikte beveiligingsmethoden

Voor het gebruik van persoonsgegevens moet ondubbelzinnige toestemming worden gegeven.

Om te starten met het traject AVG neem je vier stappen:

  1. Inventariseren – stel vast welke persoonsgegevens je hebt en waar ze zijn opgeslagen
  2. Beheren – controleer hoe persoonsgegevens worden gebruikt en benaderd
  3. Beveiligen – stel beveiligingscontroles in om kwetsbaarheden en gegevensschendingen te voorkomen, te ontdekken en te reageren
  4. Rapporteren – onderneem acties op gegevensverzoeken, rapporteer inbreuk op gegevens en bewaar vereiste documentatie.

De AVG biedt betrokkenen – dat zijn de personen op wie de gegevens betrekking hebben – meer controle over de manier waarop hun persoonlijke gegevens worden vastgelegd en gebruikt. Om aan deze wens te kunnen voldoen, moet je weten welke types gegevens binnen je organisatie worden verwerkt, hoe dat gebeurt en voor welke doeleinden. Daar is de inventarisatie voor.

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden van de meeste bedrijven en verenigingen is het noodzakelijk over persoonsgegevens te beschikken. Dit om te kunnen communiceren en om zaken te kunnen regelen.

Om de werkzaamheden voor de Hoornse Ondernemers Compagnie te kunnen uitvoeren is het van belang dat zij de persoonsgegevens van haar leden vastlegt. Voor deze vastlegging heeft de HOC toestemming nodig van haar leden. De gegevens zijn vastgelegd in een database en op de website van de HOC op www.hochoorn.nl/bedrijven

Hierbij vraagt de HOC u toestemming te verlenen uw persoonsgegevens vast te leggen. De recente gegevens zijn na te kijken op de website op bovengenoemde link. Indien de gegevens niet kloppen, wordt verzocht dit aan te geven. Ook mutaties in de toekomst dienen hier te worden verwerkt. Klik hier om uw toestemming te verlenen.

Indien u bezwaar heeft tegen plaatsing van uw persoonsgegevens op de website, dient u dit aan te geven en zal het verwijderd worden.

Omdat de HOC zich realiseert dat onze leden allemaal ondernemers zijn die ook aan deze verplichting moeten voldoen ten opzichte van hun klanten, hebben wij op onze website een pdf gezet met een duidelijke uitleg van één van onze leden.

Klik hier voor de uitleg AVG